I

Untitled Page


1.  Znalec (tlumočník) je povinen složit slib do rukou toho, kdo jej jmenoval.
2. Slib zní: „Slibuji, že při své znalecké (tlumočnické) činnosti budu přesn
ě dodržovat právní předpisy, že znaleckou (tlumočnickou) činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké (tlumočnické) činnosti dozvěděl.“
§ 6  zákona 36/1967 Sb.  ze dne 6. dubna 1967 o znalcích a tlumočnících
I
I
I

IIIII

Forenzní počítačová analýza


Forenzní analýza nebo též soudní analýza je druhem zkoumání počítačů a počítačových systémů patřících do skupiny forenzních věd, což jsou vědy používané k řešení právních otázek. Právní moc se snaží zjistit pravdu v soudní při a forenzní zkoumání se snaží odhalit také pravdu, ale poněkud odlišnými metodami. Slovo forenzní pochází z latinského před fórem, což bylo ve starověkém Římě místo, kde se projednávaly obchodní a právní záležitosti.

Forenzní počítačová analýza má za cíl jak zajišťovat a získávat počítačová data pro účely případných soudních sporů. Informace takto získané mohou být :
  • důkazem spáchání trestného činu,
  • mohou potvrzovat nebo vyvracet porušení interních předpisů

Hlavním principem forenzní počítačové expertizy je průkaznost a opakovatelnost důkazů tedy veškeré činnosti znalce musí směřovat k plně dokumentovaným postupům za účelem přezkoumání činností.

Základní specializace činností Pojem počítačové expertizy jako celku je příliš obsáhlý na to, aby se mu byl v celému rozsahu schopen věnovat jeden člověk. Proto se snažíme specializovat na úkony v rámci trestního řízení a činnosti spojené s :
  • Vyhodnocováním a zpřístupňováním a dokumentace datového obsahu osobních počítačů, notebooků primárně s OS MS Windows, méně pak Linux nebo Mac
  • Dokumentace datového obsahu mobilních telefonů, komunikátorů, karet SIM a paměťových karet (v plném rozsahu)
  • Forenzní bezpečnostní audit se zaměřením na nalezení mechanizmu provedení a dokumentaci formy bezpečnostního incidentu (v žádném případě ne "etický hacking").