I

Untitled Page


1.  Znalec (tlumočník) je povinen složit slib do rukou toho, kdo jej jmenoval.
2. Slib zní: „Slibuji, že při své znalecké (tlumočnické) činnosti budu přesn
ě dodržovat právní předpisy, že znaleckou (tlumočnickou) činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké (tlumočnické) činnosti dozvěděl.“
§ 6  zákona 36/1967 Sb.  ze dne 6. dubna 1967 o znalcích a tlumočnících
I
I
I

IIIII

Ing. Marek Fiala Vás vítá na stránkách znaleckého pracoviště


Ing. Marek Fiala je dekretem ministra spravedlnosti č.j. M-982/2004, ze dne 31. 5. 2004, jmenován soudním znalcem pro obor Kriminalistika, odvětví kriminalistická počítačová expertiza se zaměřením na zkoumání hardwaru počítačů, softwarového vybavení a dat, analýzu obsahů mobilních telefonů, karet SIM a paměťových médií a bezpečnost informačních systému a dále v oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika se specializací na provádění bezpečnostních auditů výpočetních systémů.

Znalecké pracoviště e-forensic vzniklo v roce 2004 zápisem do registru znalců a tlumočníků. ve své činnosti se specializuji především na znalecké zkoumání v oborech
KRIMINALISTIKA

  • Kriminalistika, kriminalistická počítačová expertíza se zaměřením na zkoumání hardware počítačů,softwarového vybavení a dat,analýzu obsahů pamětí mobilních telefonů, karet SIM a paměťových médií a bezpečnost informačních systémů

KYBERNETIKA
  • Kybernetika, odvětví výpočetní technika se specializací na provádění bezpečnostních auditů výpočetních systémů

Hlavní specializací znaleckého pracoviště e-forensic je především zpracování znaleckých posudků pro orgány činné v tretsním řízení z oboru Kriminalistika - kriminalistická počítačová expertiza.
Mimo tuto činnost se věnujem spolupráci na vývoji forenzních systémů pro analýzu mobilních telefonů (MobilEdit Forensic)

více informací o kriminalistice naleznete na stránkách http://www.krimi-servis.cz/.